POLITIK ABU TAUSI

   Dia menafikan perbuatannya sedangkan penafian itu sendiri membuktikan perbuatannya.  Seorang telah menyembunyikan hartanya di dalam tanah. Dia menulis papan tanda di situ yang berbunyi "Di sini tidak harta harta."  Abu tausi telah menggali dan mengambil harta tersebut, lalu meletakkan papan tanda yang bertulis, "Harta ini bukan Abu Tausi yang curi."